Ứng dụng tạo mức số, hỗ trợ tạo dàn đặc biệt, dàn 3D, 4D

Tạo mức số - Lọc dàn 2D

số

Tách dàn

số

Tạo dàn đặc biệt

Đầu
Đuôi
Tổng
Thêm
Bỏ
Chạm
Tổng
Thêm
Bỏ
Bộ
Tổng
Thêm
Bỏ
Chạm
Dàn 2D-1
Dàn 2D-2

Tạo dàn 3D - 4D

3D
2-3D
4D

Ghép xiên (lô đá)

Xiên

Dò kết quả lô MB